EN

Zaawansowane systemy programistyczne nadadzą Twojemu biznesowi rozpędu

Wiemy, jakich narzędzi użyć, aby wydobyć maksymalny potencjał z Twoich zasobów.

1

Dostarczenie przez klienta opisu wymagań oraz ich analiza

Kompleksowa analiza sytuacji klienta. Zebranie wszystkich niezbędnych informacji mających znaczenie dla tworzenia aplikacji. Przeprowadzenie wstępnej analizy możliwych rozwiązań.

2

Przygotowanie zakresu i specyfikacji projektu

Utworzenie dokumentacji opisującej ramy projektu. Zaproponowanie rozwiązania lub rozwiązań, które najlepiej odpowiedzą na zgłoszone oczekiwania, zarówno pod kątem doboru odpowiednich technologii, jak i zaadresowania potrzeb biznesowych.

3

Opracowanie architektury tworzonego oprogramowania

Na podstawie zebranych od klienta danych oraz ustalonego zakresu działania aplikacji następuje wybór architektury oprogramowania, języka programowania, ustalenie szczegółów dot. sposobu implementacji itp. W tej fazie tworzona jest również dokumentacja dot. projektu.

4

Przygotowanie środowiska testowego

Zorganizowanie środowiska odzwierciedlającego aktualną strukturę po stronie klienta lub planowaną architekturę produkcyjną aplikacji. Przeprowadzanie bieżących testów aplikacji używając tej konfiguracji.

5

Implementacja aplikacji

Przeprowadzenie procesu kodowania aplikacji według wytycznych zawartych w dokumentacji. W trakcie tej fazy stale prowadzona jest komunikacja z klientem w celu wyjaśnienia ewentualnych pytań i wątpliwości.

6

Przeprowadzenie testów na środowisku testowym

Wykonanie testów na podstawie przygotowanych wcześniej scenariuszy. Weryfikacja poprawnego działania oprogramowania dokonywana jest ze względu na ich wyniki.

7

Wdrożenie kodu na środowisko produkcyjne

Po przeprowadzeniu testów oraz zatwierdzeniu działania testowej instancji aplikacji następuje przeniesienie kodu na środowisko produkcyjne. Po wykonaniu tej operacji klient ma możliwość korzystania z oprogramowania działającego na właściwych danych.

Dowiedz się więcej o produktach Digital advisory & delivery pobierając naszego eBooka

Wypełnij formularz, aby móc pobrać eBooka.

    Zaufali nam