EN

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą – co to jest?

Wyposażenie pracowników w nowe narzędzie nie zawsze jest jednoznaczne z tym, że będą oni wykorzystywać je w codziennej pracy. Ten cel może zostać osiągnięty dzięki umiejętnemu zarządzaniu zmianą, którego podstawowym celem jest adekwatna do potrzeb dystrybucja informacji. Zarządzanie zmianą (ang. change management) to pokazywanie sposobów wykorzystania narzędzia, informowanie o nowych kanałach komunikacji i zaletach, jakie się z nimi wiążą. Istotnymi elementami procesu są również warsztaty i szkolenia, które wspierają i ułatwiają praktyczne wykorzystanie rozwiązania.

Komunikacja zmiany

Wszyscy pracownicy Twojej firmy powinni dowiedzieć się, czym jest nowe narzędzie oraz jak i dlaczego warto z niego korzystać. Zaplanujemy i skoordynujemy komunikację różnymi kanałami, takimi jak wiadomości email, plakaty, ulotki, bannery, naklejki czy posty. Zapewnimy organizację wydarzeń promujących wdrożenie nowego rozwiązania, aby zapewnić jego jeszcze wyższą adopcję.

Transformation Labs

Transformation Labs to warsztaty, które prowadzimy z wybranymi pracownikami z kluczowych działów w organizacji. Ich celem jest poznanie i zrozumienie najbardziej popularnych sposobów pracy w firmie. Dostarczając wartościowych informacji o procesach biznesowych, pozwalają na skuteczne przeprowadzenie zmiany i szybsze osiągnięcie założonych celów.

Szkolenia

Przeprowadzimy szkolenia przygotowane specjalnie dla wybranych grup użytkowników tak, aby każdy z nich otrzymał wiedzę, której najbardziej potrzebuje. W naszych kompetencjach leżą szkolenia techniczne dla działów IT, szkolenia dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dla użytkowników końcowych. Program szkoleń zawsze przygotowywany jest w oparciu o potrzeby grupy, do której jest adresowany. Dzięki temu mamy pewność, że użytkownicy otrzymują taką wiedzę, którą rzeczywiście będą mogli wykorzystać w codziennej pracy.

Zaufali nam