EN

Technologia Chrome

Historie sukcesu: IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku

Zobacz video

O kliencie

IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku zostało założone 27 lat temu i obecnie uczy się w nim około 350 uczniów. W ostatnich latach nastąpił bardzo intensywny rozwój szkoły. Dyrekcja organizuje wiele inicjatyw dla młodzieży, takich jak wyjazdy zagraniczne czy udział w prestiżowych konkursach. Szkoła każdego roku angażuje się także w globalne projekty e-Twinning o edukacyjnym charakterze, polegające na wymianie informacji podczas spotkań online ze szkołami partnerskimi z całego świata. IV Liceum Ogólnokształcące z Rybnika już po raz 3 zostało uczestnikiem projektu “Water is life”, którego finałem jest udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Tokyo w Japonii, w lipcu 2018 r. Tam też młodzi ludzie zaprezentują swoje działania jako jedyni reprezentanci Polski. Kadra szkoły ma na swoim koncie autorski projekt pt. “MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process”, którego celem jest wzbudzenie większej motywacji uczniów do nauki poprzez wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych. Jak mówi Pani Dyrektor rybnickiego liceum „Chcemy, aby nasza szkoła stała się miejscem, w którym pasja nauczania przekłada się na pasję uczenia się, miejscem, w którym zarówno nauczyciele jak i uczniowie uczą się postaw otwartości na kontakty i współpracę międzynarodową oraz przełamują barierę językową. Miejscem, w którym proces nauczania wykracza poza tradycyjne standardy.” Takie podejście kadry dydaktycznej pozwala osiągać lepsze rezultaty na egzaminie maturalnym, ułatwiając tym samym uczniom start w przyszłość.

Wyzwanie

IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku koncentruje swoje działania na rozwoju młodzieży, angażując się w międzynarodowe projekty i stwarzając nowe możliwości dla uczniów. Dotychczasowe środowisko informatyczne w szkole zupełnie nie przystawało do jej charakteru. W codziennej pracy, administracja korzystała z prywatnych skrzynek pocztowych i telefonów, a formą kontaktu nauczycieli z rodzicami uczniów były spotkania i korespondencja listowa, a dopiero od pięciu lat dziennik elektroniczny. Korzystając z pracowni komputerowej, uczniowie pracowali lokalnie, każdy na swoim komputerze. Nie używano serwera w celu logowania się i udostępniania plików. Co istotne, szkoła nie posiada administratora IT, a wszystkimi tego typu zadaniami zajmuje się nauczyciel informatyki. Dlatego też Dyrekcja szkoły poszukiwała rozwiązania, które nie tylko usprawni współpracę i przepływ informacji, ale też nie będzie wymagało zaawansowanej wiedzy IT do obsługi urządzeń.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem, które idealnie wpasowało się w strategię szkoły, stała się technologia Google: Chromebooki firmy Acer oraz narzędzia do komunikacji i współpracy, wchodzące w skład pakietu G Suite for Education. Poczta Gmail, zintegrowana z kalendarzami oraz wspólnym Dyskiem, pozwala administracji i kadrze nauczycielskiej na płynną i bezpieczną komunikację, oraz zupełne odseparowanie wiadomości prywatnych i zawodowych. Hangouts Meet, czyli rozwiązanie do videorozmów i videokonferencji, pozwala uczniom bez przeszkód kontaktować się z rówieśnikami z innych krajów. Chromebooki Acer stały się elementem wyposażenia nowych pracowni językowych, a dzięki mobilności urządzeń, nauczyciele mogą korzystać z nich podczas realizacji zajęć w ramach innych przedmiotów. Aplikacje w G Suite for Education, służące do tworzenia dokumentów i prezentacji, są rozwiązaniem użytecznym zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Pozwalają one na wspólną pracę nad projektami i raportami, ucząc tym samym zasad pracy w grupie.

Korzyści

Wdrożenie Chromebooków oraz narzędzi G Suite for Education spowodowało upłynnienie komunikacji w szkole, zarówno pomiędzy nauczycielami, jak i uczniami. Umożliwiło kotakty rówieśnicze z młodzieżą szkół partnerskich z innych krajów. Chromebooki rozwiązały problem skomplikowanej administracji komputerami, bez przeszkód może zarządzać nimi każdy nauczyciel. Dokumenty, Prezentacje i Formularze Google pozwalają na łatwą ewaluację zajęć, czy szkolnych inicjatyw, a Kalendarz pozwala na sprawne planowanie szkolnych wydarzeń, do których mają dostęp wszyscy użytkownicy. Nowa technologia stała się też motywacją dla nauczycieli do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie technologii; kontakt z uczniami został znacznie ułatwiony, pojawiła się także możliwość realizowania nowoczesnych zadań domowych oraz innych sposobów sprawdzania wiadomości ucznia w formie zdalnej. Uczniowie mogą udostępniać swoje zadania nauczycielom na Dysku Google. Głównymi motywacjami do wdrożenia nowej technologii były chęć usprawnienia realizacji projektów międzynarodowych e-Twinning, a także postęp w nauczaniu, poprzez wykorzystanie nowych technologii w procesie edukacji. Technologia Chrome i G Suite for Education pozwoliła na realizację wszystkich założeń, a nauczyciele i uczniowie każdego dnia znajdują dla niej nowe zastosowania, rozwijają swoją kreatywność czerpiąc radość z otwierających się przed nimi nowych możliwości.