EN

Technologia Chrome

Historie sukcesu: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Zobacz video

O kliencie

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych to miejsce, w którym na pierwszym miejscu stawiane jest kreatywne myślenie studentów. Centrum jest międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Śląskiego i oferuje studentom wszechstronną edukację i badania w dziedzinach nauk ścisłych, takich jak informatyka, chemia, fizyka czy nauka o materiałach. Zintegrowany, nowoczesny kampus SMCEBI umożliwia konstrukcję interdyscyplinarnych zespołów badawczych, które prowadzą kierunki dostosowane do konkretnych programów dyplomowych.

Wyzwanie

Wraz z rozbudową kampusu, pojawiła się potrzeba zapewnienia studentom bezpośredniego dostępu do komputerów. Ze względu na charakter badawczy Centrum, studenci musieli mieć dostęp do urządzeń bez względu na salę, w której przebywają. Władze jednostki chciały uniknąć problemów związanych z utrzymaniem sal komputerowych oraz wolno działającym sprzętem stacjonarnym. Nowe rozwiązanie musiało być lekkie, mobilne i maksymalnie bezawaryjne tak, aby zoptymalizować koszty jego utrzymania.

Rozwiązanie

Odpowiedzią na potrzeby Centrum stała się technologia Google. Wdrożonych zostało 460 Chromebooków oraz narzędzia do komunikacji i współpracy G Suite for Education. Zastosowana technologia zapewnia brak konieczności instalowania oprogramowania na każdym komputerze z osobna. Studenci mogą korzystać z nieograniczonej przestrzeni na pliki w chmurze google. Dodatkowo dostęp do oprogramowania naukowego zapewniony jest przez systemy obsługiwane wyłącznie z przeglądarki np. Jupyter notebook. Z Chromebooków mogą korzystać wszystkie osoby w Centrum: studenci oraz kadra naukowa i administracyjna. Bardzo dużą zaletą tych urządzeń, jest możliwość zdalnego zarządzania nimi, która przydaje się na przykład wtedy, gdy dane urządzenie nie zostanie oddane na czas do wypożyczalni.

Korzyści

Wdrożenie urządzeń Chrome i umożliwienie dostępu do nich każdemu studentowi i pracownikowi SMCEBI, stworzyło doskonałe warunki do rozwoju badań i prowadzenia projektów naukowych. „Chromebooki, w porównaniu do standardowego PC, praktycznie nie pobierają prądu, dzięki czemu wystarczy jedna ładowarka na kilka urządzeń. Pracują bardzo cicho, płynnie i szybko, a czas ich uruchamiania wynosi dosłownie kilka sekund. Nie musimy martwić się o aktualizację oprogramowania, ponieważ wszystko dzieje się automatycznie. Te zalety sprawiają, że Chromebooki to idealne rozwiązanie nie tylko dla nas, ale dla każdej szkoły czy uniwersytetu” – komentuje Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Zakładu Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki. Dzięki kontynuacji współpracy z SMCEBI, Seiloc ma nadzieję na jeszcze intensywniejsze rozpowszechnienie wiedzy o możliwościach technologii Chrome nie tylko wśród studentów Centrum, ale także w innych jednostkach edukacyjnych, takich jak szkoły czy uczelnie.

Klient o współpracy

Chromebooki, w porównaniu do standardowego PC, praktycznie nie pobierają prądu, dzięki czemu wystarczy jedna ładowarka na kilka urządzeń. Pracują bardzo cicho, płynnie i szybko, a czas ich uruchamiania wynosi dosłownie kilka sekund. Nie musimy martwić się o aktualizację oprogramowania, ponieważ wszystko dzieje się automatycznie. Te zalety sprawiają, że Chromebooki to idealne rozwiązanie nie tylko dla nas, ale dla każdej szkoły czy uniwersytetu

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Zakładu Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki